Chinese Journal of Information on Traditional Chinese Medicine has started publication since 1994. It is a comprehensive TCM academic journal supervised by the State Administration of Traditional Chinese Medicine and sponsored by the Institute of Information on TCM of China Academy of Chinese Medical Sciences, which is the source journal of CSTPCD and CSCD. The journal is rooted in academics, and always holds the principle of “looking for the truth and being practical, pursuing innovation and development”. It also shoulders the duty of promoting TCM culture and advancing TCM technological development, attaches equal importance to TCM and integrated traditional Chinese and Western medicine, and combines technicality, applicability and guidance quality together, with a purpose to provide professional services for TCM practitioners. The Journal’s agent for distribution out of China is China International Publications Trading Corporation, with code of M4564.
CONTENTS
ZHAO Wenlong12, WANG Huizhen1, MA Yi1, LU Guodi1, CHEN Honggang1, JIN Ling12
ZHANG Yan, ZHANG Han, ZHENG Mengdi, WANG Xingjun, SHEN Xuji, ZHANG Juanrong,WANG Bojin, CHENG Zijun
LI Qingna1, TANG Xudong1, LU Fang1, LI Jordan2, XU Hao3, MAO Jingyuan4, ZHAO Yang1, Diane WOLD5, Rhonda FACILE5, CHEN Junchao6, PENG Ruiling7, GAO Rui1
ZHANG Fengfan1, YUAN Bo2, TIAN Liang3, WANG Yixin1, QIAO Xiang1, ZHANG Tingzhuo1, LI Xinglan1, WANG Jinhai4, TIAN Jiexiang2, DU Xiaozheng1
ZHOU Jing, YANG Ting, AN Yang, CAO Yongfen, CAO Yuepeng, MA Wukai
WANG Zhaojun1, GAO Liying2, HAN Pengbing2, DONG Fang2, ZHANG Yanping2, ZHANG Ming2, SU Qun2
LI Dandan1, LIU Jiajia1, WU Yuhong1, LI Hailong1,2, WANG Yong1, CHEN Che1, WANG Jing12
LIU Yu1, LIU Jian1, YI Yaqiao2, LING Jia2, LIU Li2, SHAO Le1, LIU Lin1
YANG Wendan12, LUO Yongyang1, LI Feifei1, HONG Miaomiao1, WANG Feng3, ZHENG Xuehua3, DONG Weiguo3
WANG Xiaoya12, GAO Le123, FAN Shuaishuai3, WANG Xinguo123, LI Junshan124, NIU Liying123
ZHANG Yewen, ZANG Qingmin, LU Chengshu, WEI Min, JIANG Guixiang, LU Haixiao
YAN Guangling1, ZHANG Feng2, JIN Juan1, DING Jie1, ZHANG Yongqing13, LIU Yuhong134
LI Tingbao12, SHANG Jing1, ZHANG Huazhi1, LUO Qiang1, ZHAO Liandi1, YANG Pengfei1, WANG Langui1
ZHOU Xiuli1, GUO Shumin1, Instructor: ZHU Ling2
LIU Jiancai, ZHENG Hanyin, ZHANG Xiaoyan, LI Chuanfen
ZHU Yufeng, QIU Mingming, HUANG Yawei, WANG Xun, ZHANG Qian, HU Ying, JIN Yemei
KONG Yamin, YAN Juntao, SHI Zhijun
PAN Liwen1, DING Zhaoli2, ZHAO Guigang2, YU Chengmin3, DUAN Lisheng3, LI Hongwen3, ZHAO Liqin3