Chinese Journal of Information on Traditional Chinese Medicine has started publication since 1994. It is a comprehensive TCM academic journal supervised by the State Administration of Traditional Chinese Medicine and sponsored by the Institute of Information on TCM of China Academy of Chinese Medical Sciences, which is the source journal of CSTPCD and CSCD. The journal is rooted in academics, and always holds the principle of “looking for the truth and being practical, pursuing innovation and development”. It also shoulders the duty of promoting TCM culture and advancing TCM technological development, attaches equal importance to TCM and integrated traditional Chinese and Western medicine, and combines technicality, applicability and guidance quality together, with a purpose to provide professional services for TCM practitioners. The Journal’s agent for distribution out of China is China International Publications Trading Corporation, with code of M4564.
CONTENTS
CHEN Bo1, ZHU Tiantian1, CHENG Xi1, CAO Houkang1, XU Xiaoqiong1,2, JIN Ling1,3
QUAN Zhen1, ZHANG Xiaogang2, QIN Daping1, SONG Min1,2, ZHANG Hua2, YU Haiyang2, CAO Linzhong2, CAO Panju1, MA Tao1, CHEN Bo1
WANG Qiang1, YANG Jing2, XIU Chengkui2, SUN Wei1, LI Qilin1, YU Jie1, WANG Huiqi1, HUO Yanming1
XU Huaili1, XU Dingqiao2, TANG Zhishu1, SONG Zhongxing1, ZHANG Junwei1, SU Biao1, XU Hongbo1
LIU Xinqiao1, SHALAMAITI Aili2, SILAFU Aibai3, WANG Bo4, CHEN Yafei1, MEI Zhinan1
TONG Peizhen, LI Zhenyu , CAO Siqiong , HE Jiaying , SUN Dongmei , CHEN Xiangdong , LI Guowei
WU Dandan, GUO Qianqian, GAO Yijie, WANG Manman, JIA Dongdong, YANG Rui, ZHANG Dongmei, ZHU Ke
LONG Chaojun, BAI Chen, HUANG Ling, HE Jianzhen, LIU Shaoyang, CUI Lijun, XIAN Fuyang, WANG Bochuan, YU He, LIU Tiegang, GU Xiaohong
WU Di1, YANG Qinjun1, LI Zegeng1,2,3, ZHANG Xingxing2,3, TONG Jiabing2,3, GAO Yating1, ZHANG Lu1
BAI Xue1, WEN Jianmin2, YANG Sihong1, GUAN Yingjie1, FANG Sainan1, CHEN Wei1
GONG Zihan1, DUAN Yongqiang1,2, FU Xiaoyan1, MA Jun1, BAI Min1, Instructor: WANG Daokun1
XIE Zhiying1, ZHANG Zhiming2, YONG Wenxing2, WANG Gongchen2, SHAO Xiangyang1, SONG Zhongyang1, LIANG Yan2