Chinese Journal of Information on Traditional Chinese Medicine has started publication since 1994. It is a comprehensive TCM academic journal supervised by the State Administration of Traditional Chinese Medicine and sponsored by the Institute of Information on TCM of China Academy of Chinese Medical Sciences, which is the source journal of CSTPCD and CSCD. The journal is rooted in academics, and always holds the principle of “looking for the truth and being practical, pursuing innovation and development”. It also shoulders the duty of promoting TCM culture and advancing TCM technological development, attaches equal importance to TCM and integrated traditional Chinese and Western medicine, and combines technicality, applicability and guidance quality together, with a purpose to provide professional services for TCM practitioners. The Journal’s agent for distribution out of China is China International Publications Trading Corporation, with code of M4564.
CONTENTS
CHEN Bo1, ZHU Tiantian1, LYU Rong1, JIN Ling1,2
TU Dongping1,2,3, LIANG Minling1, LU Dongping1, CHEN Xian1, LIANG Qiaojun1, LI Xuefang1, WANG Liuping1
CHEN Yuanfang1, LIAN Baotao1, ZHONG Zishao1,2, HUANG Junmin1,2, ZHANG Wang1,2, HUANG Suiping1,2
XIE Baozhen, LIU Yanfeng, PAN Xue, LIU Liuqing, XU Xiuli, CAO Yiming, GONG Weiheng, WANG Yuezhu, SHI Yating, WU Doudou, YANG Lü
HONG Miaomiao1, ZHAO Encong1, CHEN Limin1, GUO Wanqing2, ZHENG Jiayong3, LIN Lan4, WANG Feng4, DONG Weiguo4
CHONG Wenqiang, ZHANG Huiye, WANG Mengjing, LI Ang, XING Wenwen, WANG Qiang, ZHAO Xian, QIAO Haifa, YANG Xiaohang, LIU Qi
YAO Dongsheng1, XU Lin1,2, LAN Tianying1, YE Chaoyang1,2, WANG Chen1,2, WU Feng1
XIE Zhengrong1, XIAO Dou1, TANG Yani1, KE Chao1, SHI Wenying2, PAN Jiang2, ZHANG Wei2, CHEN Cheng2
WANG Wenyi, TAN Xinghui , WANG Wanying , CHEN Sainan , LIAO Huajun , WU Shuisheng , LI Desen
YAO Liang1, DING Hao1, ZENG Qing2, DI Haixia3, LUO Meihong4, SHEN Xiaohui5, HE Chunling6, TIAN Shaodan1
ZHAO Ting1, ZHANG Weining2, Instructor: CHENG Choufu3
XING Yixuan1, WU Yang2, TANG Shi2, XIONG Jie2, Instructor: YOU Zhaoling3
CHEN Hai1, FENG Kanghu2, CHEN Zhiwei2, SHEN Jianjun2